آمریکا صاحب قدرتمندترین ابررایانه جهان شد

به گزارش وینپ، سرعت ابررایانه یادشده که سامیت نام دارد وقتی با حداکثر ظرفیت خود کار کند، به ۲۰۰ پتافلاپس …

بیشتر