برنامه ریزی SMART + فایل اکسل

برنامه ریزی SMART

برنامه ریزی SMART یعنی برنامه ریزی بر پایه اهدافی که با مدل SMART اعتبار سنجی شده و شما رو به هدف نزدیک می کنه.

من برای برنامه ریزی از این فایل استفاده می کنم، این فایل کاربردی رو با شما هم به اشتراک می ذارم تا بتونید توی برنامه ریزی ها ازش استفاده کنید.

لینک فایل:

برنامه ریزی کارهالطفا دیدگاه خود را درباره این نوشته برای ما ارسال کنید