اپلیکیشن آیفون TessoGSM

اپلیکیشن آیفون TessoGSM

اپلیکیشن آیفون تجهیزات حفاظت خودروی TESSOGSM

این اپلیکیشن با دستگاه محصوص به خود کار می کند و کاربرد اصلی آن حفاظت از تجهیزات می باشد.

این اپلیکیشن به طور اختصاصی برای کاربران دستگاه حفاظت تجهیزات TessoGSM ساخته شده است. کاربرد اصلی این اپلیکیشن این است که کاربران را از حفظ کردن کدها دستوری بی نیاز می کند. کاربران با فشردن دکمه می توانند کد را تولید و از طریق پیامک ارسال کنند

پروژه های مرتبط