طراحی سایت شرکت دارویی دانش بنیان تریتا

طراحی سایت شرکت دارویی دانش بنیان تریتا

طراحی سایت شرکت دارویی تریتا

فعالیت شرکت در زمینه طراحی، تحقیق و توسعه و تولید داروهای گیاهی است.

با توجه به نیاز شرکت در زمینه صادرات محصولات، سایت بصورت دو زبانه به زبان های انگلیسی و فارسی طراحی و پیاده سازی شد.

پروژه های مرتبط