ساختار سازمانی

_ مدیر عامل

دکتر یاسر کنعانی ممان

دکتری مهندسی سیستم های انرژی

ceo@winep.ir

 

دکتری سیستم های انرژی از دانشگاه صنعتی شریف با بیش از 12 سال تجربه پژوهش حوزه انرژی و مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات و نرم افزارهای مهندسی، متخصص مدل سازی، بهینه سازی و ارتقای بهره وری

_ نایب رئیس هیات مدیره

مهندس وحید آشتیان

دکتری مدیریت بازرگانی

vahidashtian@winep.ir

 

مهندس مکانیک با بیش از 20 سال سابقه بازرگانی، مدیریتی و اجرایی و متخصص در مذاکره و تجارت بین الملل

_ رئیس هیات مدیره

خانم فاطمه آشتیان

کارشناسی هنر

fatemeashtian@winep.ir

 

رئیس هیئت مدیره با 10 سال سابقه فعالیت در حوزه بازرگانی و امور اداری

صفحه اصلیراهکارهاارتباط با ما