مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی شرکتی (Corporate Social Responsibility) یا مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها یا مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها از جستارهای «اخلاق کسب و کار» است که به نقش شرکتها درحوزه اجتماع می‌پردازد. مسئولیت اجتماعی شرکتی مجموعه وظایف و تعهداتی است که شرکت بایستی در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه‌ای که در آن فعالیت می‌کند، انجام دهد. مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به سه دسته تقسیم می شوند:

1

مسئولیت های اجتماعی محیطی :

شرکت وینپ بخش بزرگی از تمرکز خود را بر روی حفظ محیط زیست و منابع طبیعی از طریق ارتقای بهره وری و بهینه سازی می گذارد.

2

مسئولیت های اجتماعی خیرخواهانه:

وینپ به دنبال ایجاد اشتغال پایدار و شایسته برای نخبگان و فارغ التحصیلان ایران است و می کوشد با همکاری جوانان مومن، متعهد و متخصص در جهت رفع نیازهای  کشور گام بردارد.

2

مسئولیت های اجتماعی اخلاقی:

وینپ به دنبال ایجاد اشتغال پایدار و شایسته برای نخبگان و فارغ التحصیلان ایران است و می کوشد با همکاری جوانان مومن، متعهد و متخصص در جهت رفع نیازهای  کشور گام بردارد و همچنین در راستای رفع کامل نیازهای کارفرما، به عنوان مشاوری امین و دانا نقش خود را ایفا نماید.

صرفه جویی انرژی و حفظ محیط زیست

راهکارهای نوین

اشتغال پایدار

صفحه اصلیراهکارهاارتباط با ما