مشتریان

مشتریان شرکت کار و ابتکار هشت بهشت 

شرکت پتروشیمی جم
تولید کننده محصولات پتروشیمی

شرکت پتروشیمی خلیج فارس
تولید کننده محصولات پتروشیمی

شرکت مدیریت انرژی تاو
ارائه دهنده خدمات در حوزه بهینه سازی انرژی

شرکت سبز پایش انرژی افرا
تولیدکننده تجهیزات هوشمندسازی در حوزه کشاورزی و گلخانه

petroview
مشاور صنعت بالادستی نفت و گاز

بیمارستان محب کوثر (س)
درمان و پزشکی 

صفحه اصلیراهکارهاارتباط با ما