هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان

دیجیتال و فناری اطلاعات در زمینه ی سلامت و دارویی به سرعت در حال رشد و تحولی بزرگ است. پیش تر درباره ی هوش تجاری در داروخانه صحبت کردیم و ویژگی های هوش تجاری در این زمینه را بیان کردیم.  امروز قد داریم اطلاعات را از هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان را در اختیار شما بگذاریم. اطلاعات و داده ها در بیمارستان در حال افزایش می باشد و نیز پیچیدگی بالایی دارند. در نتیجه برای ساماندهی این اطلاعات و پردازش بهتر به دیجیتال و هوش تجاری احساس نیاز می کنند. 

یکی از چالش های بزرگ در حوزه بیمارستان ، پراکندگی و حجم زیاد اطلاعات می باشد. عدم وجود اطلاعات صحیح و به روز از وضعیت بیمار یک مشکل بزرگ در سیستم هار درمان می باشد. هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان یک ابزار کاربردی برای بیمارستان ها جهت دریافت اطلاعات کامل و دقیق، تحلیل اطلاعات، تصمیم گیری و بهینه سازی عملیات می باشد.

هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان

هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان

 هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان یک ابزار کاربردی برای بیمارستان ها جهت دریافت اطلاعات کامل و دقیق، تحلیل اطلاعات، تصمیم گیری و بهینه سازی عملیات می باشد.

  • دریافت اطلاعات
  • تحلیل اطلاعات
  • تصمیم گیری آگاهانه
  • بهینه سازی عملیات

هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان چیست ؟

 اگر مهم ترین بخش و مرکز یک جامعه را بخواهیم نام ببریم ، قطعا بیمارستان ها و مراکز سلامت بالاترین درجه را خواهند داشت و از ضروریات جامعه هستند. حال در این میان با راه حل هایی بتوانیم هزینه ها را کاهش دهیم و باز دهی را نیز بالا ببریم ، تحولی بزرگ به حساب می آید. حال در تعریف ساده : هوش تجاری یا Business Intelligence با استفاده از تکنیک هایی برای جمع آوری اطلاعات ، ذخیره ، پردازش و تحلیل به منظور تصمیم گیری بهتر کمک می کند. این مورد یکی اهداف و ویژگی های هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان می باشد.

کاربرد های هوش تجاری در بیمارستان و حوزه سلامت

درمان و رضایتمندی بیمار

بهبود سلامت عمومی

شخصی سازی بیمار

بهبود تصمیم گیری

افزایش تحقیقات

تشخیص و کاهش هزینه ها

شرح نقش هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان 

درمان و رضایت مندی بیمار

هوش تجاری تمام اطلاعات پرونده بیمار را دریافت می کند و این اطلاعات را در اختیار پزشک قرار می دهد. این سیستم تمام داده های بیمار را رصد می کند همچنین پزشک می تواند با یک اپلیکیشن ساده بر روی تلفن همراه به تمام آزمایشات و گزارشات بیمار دسترسی داشته باشد. بدین ترتیب با این گزارشات کامل ، دیگر آزمایش تکراری حذف می شود و باعث رضایت بیمار می شود و پزشک نیز بهتر خدمات ارائه می دهد. با این توضیحات ، خدمات درمانی در بیمارستان و خدمات دارویی به فناوری های دیجیتالی تکیه می کنند.

شخصی سازی بیمار 

به کمک هوش تجاری و ابزار های این سیستم ، اطلاعات و سابقه بیمار در دسترس تر هستند. به طور مثال در گذشته یک بیماری در شخص شناسایی و درمان می شد ولی در سال های بعد بیماری مشابه در شخص اتفاق می افتاد. اما امروزه با این روش مدرن ، پزشکان تسلط بیستری به بیمار و سوابق بیمار دارند و بهتر می تواند عملیات درمان را انجام دهند و هرگونه بیماری عای فعلی و حتی بعدی را نیز تشخیص دهند. 

افزایش تحقیقات

هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان می تواند اطلاعاتی را در مورد درمان های جدید و نیز دارو ها را تجزیه و تحلیل کند. پس می توان جهت شناسایی فرصت های تحقیق و توسعه استفاده کرد.

بهبود سلامت عمومی 

هوش تجاری می تواند تمامی داده ها و اطلاعات را در حوزه سلامت و درمان بیماری ها تحلیل و تجزیه کند و بدین تریتب بیماری های واگیر و عفونی را شناسایی و گزارش می دهد. با این گزارشات می توان برای بهداشت عمومی چاره اندیشی کرد.

بهبود تصمیم گیری

با کمک هوش تجاری ، بیمارستان ها ماکز سلامت می توانند شاخص های کلیدی عملکرد را شناسایی کنند که در زمینه تجزیه و تحلیل اطلاعات به بیمارستان ها کمک شایانی می کند. همین مورد سبب می شود که عملکرد خود را بر اساس اطلاعات دقیق و آزمایشات تنظیم کنند. 

تشخیص و کاهش هزینه ها !

هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان با ارائه گزارشات باعث تشخیص هزینه ها می شود. زمانی که به راحتی اطلاعات یک بیمار و درمان آن را در اختیار دارد می تواند از این درک و بینشی که در اختیار دارد برای رسیدگی به ریسک ها و خطرات آینده استفاده کند . همین امر باعث شناخت هزینه ها و کاهش هزینه های اضافی می شود.

صفحه اصلیراهکارهاارتباط با ما