Elementor #2901

دیجیتال و فناری اطلاعات در زمینه ی سلامت و دارویی به سرعت در حال رشد و تحولی بزرگ است. پیش تر درباره ی هوش تجاری در داروخانه صحبت کردیم و ویژگی های هوش تجاری در این زمینه را بیان کردیم.  امروز قد داریم اطلاعات را از هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان را در اختیار شما بگذاریم. اطلاعات و داده ها در بیمارستان در حال افزایش می باشد و نیز پیچیدگی بالایی دارند. در نتیجه برای ساماندهی این اطلاعات و پردازش بهتر به دیجیتال و هوش تجاری احساس نیاز می کنند. 

 

یکی از چالش های بزرگ در حوزه بیمارستان ، پراکندگی و حجم زیاد اطلاعات می باشد. عدم وجود اطلاعات صحیح و به روز از وضعیت بیمار یک مشکل بزرگ در سیستم هار درمان می باشد. هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان یک ابزار کاربردی برای بیمارستان ها جهت دریافت اطلاعات کامل و دقیق، تحلیل اطلاعات، تصمیم گیری و بهینه سازی عملیات می باشد.

هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان

هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان

 هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان یک ابزار کاربردی برای بیمارستان ها جهت دریافت اطلاعات کامل و دقیق، تحلیل اطلاعات، تصمیم گیری و بهینه سازی عملیات می باشد.

  • دریافت اطلاعات
  • تحلیل اطلاعات
  • تصمیم گیری آگاهانه
  • بهینه سازی عملیات

هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان چیست ؟

 

 اگر مهم ترین بخش و مرکز یک جامعه را بخواهیم نام ببریم ، قطعا بیمارستان ها و مراکز سلامت بالاترین درجه را خواهند داشت و از ضروریات جامعه هستند. حال در این میان با راه حل هایی بتوانیم هزینه ها را کاهش دهیم و باز دهی را نیز بالا ببریم ، تحولی بزرگ به حساب می آید. حال در تعریف ساده : هوش تجاری یا Business Intelligence با استفاده از تکنیک هایی برای جمع آوری اطلاعات ، ذخیره ، پردازش و تحلیل به منظور تصمیم گیری بهتر کمک می کند. این مورد یکی اهداف و ویژگی های هوش تجاری سرنخ نسخه بیمارستان می باشد.

 

هوش تحاری از پرونده های سلامت و سایر منابع اطلاعاتی برای جمع آوری اطلاعات در مورد وضعیت بیمار و نتایج درمان استفاده می کند. سپس این اطلاعات را پردازش می کند و بیمارستان ها برای توسعه گزارشات و داشبورد های مدیریتی که بر کیفیت درمان تاثیر گذارند استفاده می کنند . 

کاربرد های هوش تجاری در بیمارستان و حوزه سلامت

مراقبت و رضایت بیمار

تشخیص بهتر هزینه ها

شخصی سازی بیمار

اجرای فرایند

بهبود تصمیم گیری

مدیریت مطالبات

صفحه اصلیراهکارهاارتباط با ما