بسته های پیشنهادی

بهترین پلن مربوط به خود را بدون هیچ هزینه اضافه ای، انتخاب کنید.

3.000.000 تومان

پلن A


 • آپدیت وردپرس
 • آپلود مقالات و اخبار سایت به صورت تصویر و متن
 • 1 تا 4 پست در ماه
 • بهینه سازی داخلی مقالات و اخبار در هر پست
 • آپلود تصاویر در سایت به صورت سئو شده
 • ویرایش ،تغییرات و حذف در منو ، پست ها ، اخبار و مطالب قبلی سایت
 • پاسخ به کامنت ها بر اساس توضیحات کارفرما
 • نظارت بر گزارش ها search console
 • بررسی  نظارت امنیتی سایت
 • بررسی گزارش های بازدید از سایت توسط Google analytics
سفارش آنلاین

5.000.000 تومان

پلن B


 • آپدیت وردپرس
 • آپلود مقالات و اخبار سایت به صورت تصویر و متن
 • 5 تا 8 پست در ماه
 • بهینه سازی داخلی مقالات و اخبار در هر پست
 • آپلود تصاویر در سایت به صورت سئو شده
 • ویرایش ،تغییرات و حذف در منو ، پست ها ، اخبار و مطالب قبلی سایت
 • پاسخ به کامنت ها بر اساس توضیحات کارفرما
 • نظارت بر گزارش ها search console
 • بررسی  نظارت امنیتی سایت
 • بررسی گزارش های بازدید از سایت توسط Google analytics
سفارش آنلاین

7.000.000 تومان

پلن C


 • آپدیت وردپرس
 • آپلود مقالات و اخبار سایت به صورت تصویر و متن
 • 9 تا 12 پست در ماه
 • بهینه سازی داخلی مقالات و اخبار در هر پست
 • آپلود تصاویر در سایت به صورت سئو شده
 • ویرایش ،تغییرات و حذف در منو ، پست ها ، اخبار و مطالب قبلی سایت
 • پاسخ به کامنت ها بر اساس توضیحات کارفرما
 • نظارت بر گزارش ها search console
 • بررسی  نظارت امنیتی سایت
 • بررسی گزارش های بازدید از سایت توسط Google analytics
سفارش آنلاین

9.000.000 تومان

پلن D


 • آپدیت وردپرس
 • آپلود مقالات و اخبار سایت به صورت تصویر و متن
 • 13 تا 24 پست در ماه
 • بهینه سازی داخلی مقالات و اخبار در هر پست
 • آپلود تصاویر در سایت به صورت سئو شده
 • ویرایش ،تغییرات و حذف در منو ، پست ها ، اخبار و مطالب قبلی سایت
 • پاسخ به کامنت ها بر اساس توضیحات کارفرما
 • نظارت بر گزارش ها search console
 • بررسی  نظارت امنیتی سایت
 • بررسی گزارش های بازدید از سایت توسط Google analytics
سفارش آنلاین
صفحه اصلیراهکارهاارتباط با ما